1 online tag
     


I. Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetségének adatai 

- Rövidített megnevezése:                         HBM. Sportszövetségek Szövetsége
- Képviseletre jogosult személy neve:         Aszalós Imre 
- Székhely/levelezési/számlázási címe:     4025. Debrecen, Piac u. 71.
- Bírósági bejegyzés száma:                     Pk. 60701/1991/2,
- Bírósági bejegyzés pontos dátuma:         1991.04.26.
- Bírósági bejegyzés helye:                       Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
- Adószám:                                              19125431-1-09
- Bankszámla száma:                               11738008-20354150-00000000
- Statisztikai számjel:                               19125431 9499 52909


II. Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetségének tisztségviselõi

Aszalós Imre 
Elnök


Telefon: 52/532-262; 06-20/54-222-54;    
E-mail: aszalos.im@gmail.com

Garda Árpád
Elnökhelyettes

Telefon: 52/450-680; 06-30/218-3217; 
E-mail: gardaarpad@freemail.hu 

 
Pető László
Fõtitkár


Telefon: 06 70 615-1343
E-mail: loveszsuli
@gmail.com


Elnökség tagjai: 


Czeglédi Sándor
Telefon: +36 309430-478
E-mail:


Sápi Miklós
Telefon: 06-20/499-2387; 
E-mail:
sapijudo@gmail.com
 

Szombathy András 

Telefon: 06-30/9658-158; 
E-mail: eotvosvolley@externet.hu 

Váradi János 

Telefon: 06-20/9589-938; 
E-mail: specialvaradijanos@gmail.com 

Felügyelõ Bizottság: 

Elnök: 
Kisházi Béla
Telefon: 06-20/932-6818; 
E-mail: kishazib@freemail.hu

 

Tagok:
Benéné Lipcsey Irén
 
Telefon: 06-30/228-1306; 
   E-mail: vizko49@satraxnet.hu 

Korhán László
Telefon: 06-30/326-1777; 
 E-mail: laszlokorhan@gmail.com


III. Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetségének irodája 

Székhely/levelezési címe:      4025. Debrecen, Piac u. 71.
Telefon:                                52/532-262
E-mail:                                 hbm.sportszov@gmail.com 

Az iroda munkatársai: 

  Horogh Zsoltné
könyvelõ
Telefon: 52/532-262; 0630/6-555-777; 
E-mail: hbm.sportszov@gmail.com
  Gombos Istvánné 
irodavezetõ
Tel: 52/532-262; 
E-mail: hbm.sportszov@gmail.com
   


Az iroda munkarendje:

 Munkavégzés ideje:  hétfõtõl - csütörtökig: 8:00 - 16:00 
                                                            pénteken: 8:00 - 13:00 

Könyvelési, pénztárosi munkarend:   hétfõ: 13:00 - 17:00 
                                                                 szerda: 8:00 - 12:00

Egyéb adminisztrációs ügyek intézése (posta, bank, anyagbeszerzés, stb):          
                                        hétfõtõl - csütörtökig: 15:00 - 16:00  

A fentiektõl eltérõ idõpontokban telefonon történõ egyeztetés alapján tudunk segítséget nyújtani!

 

Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetségének

beszámolója

a

2015. évről

 

A Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége önálló jogi személyiségű Civil szervezet. Alapítási éve : 1991

Taglétszáma: 26 szövetség

Elnökség: - Elnök: ASZALÓS IMRE

 • Elnökhelyettes: GARDA ÁRPÁD

 • Főtitkár: NAGY TIBOR

Felügyelő Bizottság:

 • Elnök: KISHÁZI BÉLA

 • Tagok: BENÉNÉ LIPCSEI IRÉN

KORHÁN LÁSZLÓ

Irodavezető: GOMBOS ISTVÁNNÉ

Könyvelő: HOROGH ZSOLTNÉ

 

A Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetségének legfontosabb feladatai a tagszövetségek érdekeinek képviselete és a megye sportjának fejlesztése.

 

Szövetségünk fő célkitűzése és azok megvalósulásának helyzete:

 

 1. Minden ígéret ellenére semmi sem történt, ami rendezte volna a megyei sportirányítás jogi és finanszírozási kérdését. Ez a probléma 2012. év óta országosan minden megyei sportszervezetet érint. A jelenlegi jogi és finanszírozási rendszer „kivérezteti” a megyei szintű sportrendszert. Ez alól kivételt képeznek a látványsportágak.

A forráshiány jelentősen rányomta bélyegét az egész éves tevékenységre!

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal az együttműködésünk jó. Az Önkormányzat feladatrendszere megváltozott, költségvetése lecsökkent. A sportra fordítható összeget a minimális sporttámogatásra, elismerésekre biztosítanak. A programokat, felmerülő elképzeléseket és problémákat egyeztetjük. Eddig minden esetben konszenzusra jutottunk. Az Önkormányzat biztosítja a szövetségek elhelyezését, valamint fizeti a felmerülő rezsiköltségeket (fűtésdíj, vízdíj, villanyszámla, stb.)


-
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával informális kapcsolatunk van.
-
A Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetségéhez tartozó tagszervezetek jogi problémáinak rendezése:
2015. évben is több tagszövetségnek akadt problémája a törvényes működést biztosító szabályozás joghézagai miatt. Ezeket a problémákat az értékelt időszakban sikeresen kezeltük. A problémák miatt egyik tagszervezetünk sem került hátrányos helyzetbe.

 

 1. A Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetségének működéséhez biztos anyagi háttér megteremtése: a 2015. év legnehezebb feladata a működéshez szükséges költségek fedezetének előteremtése volt. Sajnos nem tudtuk előteremteni az alapvető működéshez szükséges minimális feltételeket. Az előző évről (2014. év) munkabér és könyvelői díjakból rendezetlen kötelezettségünk áll fenn a mai napig is. Minden ígéret ellenére semmi sem történt, ami rendezte volna a megyei sportirányítás jogi és finanszírozási kérdését. Ez a probléma 2012. év óta országosan minden megyei sportszervezetet érint. A jelenlegi jogi és finanszírozási rendszer „kivérezteti” a megyei szintű sportrendszert. Ez alól kivételt képeznek a látványsportágak. A MOB képviselői szerint ezt a problémát a megyéknek kell helyben megoldani. A megyei Önkormányzat működési költséget nem tud biztosítani. NEA pályázatot működésre és szakmai program megvalósítására adtunk be. Mindkét pályázatunk eredményes volt, de működési pályázatunk a „pénzügyi lehetőségek beszűkültsége miatt” várólistára került a 17. helyre. Sajnos így sem jutottunk pénzforráshoz.

 

 1. A sportszervezetek törvényes gazdálkodásának biztosítása:
  Továbbra is nagyon fontos számunkra a törvényes gazdálkodás biztosítása. Minden jogszabályi előírásnak megfeleltünk. A tagszövetségeink működéséhez és gazdálkodásukhoz biztosítottuk a szakszerű hátteret. A tevékenységük végzése a 2015-ös évben problémamentes volt. Jelentősen megnőtt a pályázati támogatások elszámolásával kapcsolatos adminisztratív munka. Ez a feladat jelentős terhet jelent az iroda dolgozói számára. A továbbiakban ezt a feladatott csak akkor tudjuk vállalni, ha a pályázat nyertesei a támogatásból hozzájárulnak az iroda működéséhez.

 2. Sportszövetségek elhelyezését biztosító irodák és a nagyterem használatát a Megyei Önkormányzat továbbra is biztosítja, valamint egész évre biztosította a rezsiköltségeket. Ez a megoldás rendkívüli segítséget jelentett a működéshez.

 3. Sportiroda:
  A Piac utca 71. szám alatt sportirodát működtetünk, ahol a tagszervezeteink részére segítséget adunk a napi ügyek intézéséhez. A tagszervezeteinken túl több sportszervezet részére nyújtottunk segítséget és adtunk tanácsot. Az igényeknek megfelelően koordináltuk a szövetségi irodák és a „nagyterem” működését. Anyagi forrás híján több esetben saját magunk takarítottuk a helyiségeket. Az iroda jelenleg egy fővel (irodavezető alkalmazásával) működik. A jelenlegi feladatok teljes mértékben kitöltik az irodavezető munkaidejét. Sajnálatos, hogy a jogszabályi változások és a rossz anyagi kondíciók miatt nem tudtunk több munkatársat foglalkoztatni.

 4. Megyei sport honlap működtetése (www.hbmsport.hu):
  Ezzel az elektronikus rendszerrel kívántuk tájékoztatni a megye sportszervezeteit és megoldani a Megye sport iránt érdeklődő lakosságának naprakész információval történő ellátását. A honlapon azok a hírek és információk jelennek meg, amiket a tagszövetségeinktől kapunk. A honlap üzemeltetése során a tagszervezeteink nagyobb támogatására számítottunk. Sajnos csak néhány szövetség vállalta a partnerséget az információáramlás elősegítése érdekében.

 5. A tagszervezetek és a nem tagszervezetek pályázati tevékenységének segítése: Megszerveztük a pályázatok figyelését és tájékoztattuk arról a tagszervezeteinket. Segítséget nyújtottunk a pályázatok (TÁMOP, NEA: működés és szakmai, MOB: működési, szakmai, SPORT XXI., illetve a megyei- és városi pályázatok) elkészítésében, megírásában, a csatolandó dokumentumok beszerzésében, valamint a beadásokban. Sikeres pályázás esetén közreműködtünk a szakszerű felhasználás és elszámolás végrehajtásában is. Közreműködésünkkel több tagszövetség jutott pénzbeli és más támogatáshoz.

 6. Együttműködés a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a Magyar Diáksport Szövetséggel, Fogyatékosok Sportszövetségével, Magyar Szabadidősport Szövetséggel:
  Az országban meghatározó sportszervezetekkel kialakított kapcsolatunk jó.

 7. A Megyei Diáksport Szövetség munkájának segítése:
  A Hajdú-Bihar Megyei Diáksport Szövetség - mint önálló jogi személyiségű szervezet – a munkáját kiemelkedően végzi. A tagszövetségeinkkel közösen rendezett országos diáksport versenyek, olimpiák a Magyar Diáksport Szövetség vezetőinek elismerését minden alkalommal kivívták. A Szövetség Elnökével és Titkárával napi operatív kapcsolatban vagyunk és segítjük egymás tevékenységét.

 8. A Hajdú-Bihar megye sportját bemutató sporttörténelem feldolgozása, a jelenlegi események dokumentálása:
  A Hajdú-Bihar Megyei Sporttörténész Egylet több olyan programot, kiállítást rendezett, ahol bemutatták megyénk sport relikviáit. Folyamatban van a Debreceni Sport Múzeum kialakításának szervezése, amely a Nagyerdei Stadionban kapna helyet.

 9. Szövetségünk képviselője részt vett a Nemzeti Sportszövetség Területi Kollégium munkájában. A Területi Kollégium fogja össze és koordinálja a minden megyében és a fővárosban működő Szövetségek Szövetségeit.

 10. Szövetségünknél lehetőséget biztosítottunk főiskolai- és egyetemi hallgatók részére testnevelési- és sportszakmai gyakorlatok végzésére.

 11. A 2005. évi LXXXDIII. tv. 12.§-a alapján – mint fogadó szervezetet – 2013. évben regisztráltunk az Emberi Erőforrások Minisztériumánál önkéntesek foglalkoztatására. Ezzel is lehetőséget teremtettünk a megye középiskolásainak a kötelező közérdekű önkéntes munka végzésre.

 

 

A fő célkitűzések mellett a 2015. évben az alábbi események történtek:

 

 

Javaslatot tettünk a Kovács Pál Díj odaítélésére. A javaslatunkat a bíráló testület nem fogadta el.

 

Rendszeresen képviseltük Szövetségünket a tagszövetségek közgyűlésein, részt vettünk különböző szintű versenyeken és sportrendezvényeken.

 

A Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége a megyei sport legátfogóbb sportszervezete, amely a versenysport elitjétől az olimpiai és nem olimpiai, hagyományos és feltörekvő/fejlődő sportágak, valamint a szabadidősport legkülönfélébb területeinek értékeit, problémáit is képes átlátni és átfogni.

 

A minőség és az eredményesség fejlesztése mellett a Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége a sportot, mint eszközt felhasználva egy rendkívül erős társadalomfejlesztő, életminőséget javító funkciót képes generálni.

Ismételten megrendezésre került a FÓRUM Debrecen Bevásárlóközpontban a „Sportágválasztó” rendezvény, melyen Szövetségünk tagszervezetei (pld. a tájfutók, teke, sakk, judo, birkózó, röplabda, kerékpár, sportlövők, stb.) képviselték egyesületeiket és ismertették meg a Bevásárlóközpontban a vásárló-közönséggel a sportágaikat.

 

A Hajdú-Bihar megyében működő sport a civil szervezetek – Sportszövetségek Szövetsége, sportági szakszövetségek, egyesületek, klubok – önkéntesei által végzett munka több tízmillió forintot ér.

 

Szakmai munkánk legfontosabb része - és egyben célja is - a sportágaink utánpótlásának (óvodás kortól – egyetemistákig) és a „szép korúak” veterán sportolók részére a versenysportban való részvételének biztosítása. A Debreceni Veterán Atlétikai Klub tagjai az elmúlt években több világversenyen, Európa-bajnokságon, nemzetközi- és hazai bajnokságokon értek el kiemelkedő eredményeket. Szövetségünk egyesületeiben az 50 éven felüliek, a hátrányos helyzetűek, a fogyatékkal élő embertársaink is lehetőséget kapnak az egészséges, sportos életmód megismeréséhez és gyakorlásához.

 

Nagyon fontos számunkra, hogy munkánkkal segítsük a megyei sport értékeinek megőrzését és a szakmai munka fejlesztését.

 

 

 

 

 

ELNÖKSÉG

 

 

Megyei versenynaptár


Programok

Jelenleg nincs aktuális program